EGULAMIN AKCJI #zapoBIEGAJ 

AKCJA – akcja #zapoBIEGAJ  program profilaktyczny polegający na realizacji badań USG piersi dla uczestniczek Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si w sezonie jesień 2021. 

FUNDACJA W BIEGU – podmiot realizujący i koordynujący akcję pod nazwą #zapoBIEGAJ w ramach projektu Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si sezon jesień 2021. 

UCZESTNICZKA – osoba zapisana na Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si w sezonie jesień 2021 zarówno w opcji wirtualnej jak i na żywo we Wrocławiu oraz w Poznaniu. 

PLACÓWKI PARTNERSKIE – lista placówek w których można zrealizować badanie USG piersi, z którymi fundacja zawiązała umowę o wzajemnej współpracy.

BADANIE – badanie USG piersi wykonywane w ramach akcji #zapoBIEGAJ

PIERSIOWA SKARBONKA – suma środków uzbierana w ramach sprzedaży pakietów startowych na Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si w sezonie jesień 2021

EDYCJA JESIENNA – Akcja Bieg Kobiet Wirtualnie odbywająca się w dniach 01.10.2021 – 31.10.2021

 1. CEL AKCJI #zapoBIEGAJ

1.Zwiększenie dostępności bezpłatnych badań profilaktycznych USG piersi dla kobiet wykluczonych z tzw. programów przesiewowych i będących w wieku 18 – 59 lat. 

2.Wykrywanie we wczesnym stadium potencjalnie groźnych zmian chorobowych
w piersiach i ochrona zdrowia i życia Polek. 

 1. TERMIN TRWANIA AKCJI

1. Zapisy na badania będą możliwe w okresie od 10.11.2021 do 31.01.2021. Datą wiążącą jest dzień zapisu na badanie przez formularz, a nie ostateczny termin wykonania badania w placówce medycznej, przy czym ostateczną datą na realizację badania w placówce i ewentualne doręczenie faktury jest termin 28.02.2022. Po tym czasie zgłoszenie na badanie uznaje się za przeterminowane i nie będzie refundowane przez fundację. 

 1. KTO MOŻE ZREALIZOWAĆ BADANIE? 

 1. Prawo do skorzystania z badania ma każda uczestniczka i uczestnik jesiennej edycji Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si biorąca udział zarówno w opcji wirtualnej jak i na żywo we Wrocławiu oraz Poznaniu. Zgłoszenia na badania przyjmujemy od pań od 18 do 59 roku życia. 

 1. Jeśli uczestnikiem był mężczyzna, może on także skorzystać z badania USG piersi (1% mężczyzn choruje na raka piersi) lub przekazać go wskazanej z imienia i nazwiska kobiecie. Wówczas takie informacje trzeba będzie nam przekazać podczas zapisów.

 1. SPOSÓB ZAPISANIA SIĘ NA BADANIE

 1. Uczestniczka zapisuje się przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: kobietawbiegu.pl w zakładce USG PIERSI. Przed ostatecznym skierowaniem na badanie zapis będzie podlegał weryfikacji o czym Uczestniczka zostanie poinformowana w ciągu 48h na adres podany w zgłoszeniu w formie wiadomości e-mail.
 2. Uczestniczka w formularzu ma obowiązek podać:

 • swoje imię i nazwisko
 • adres e-mail jakim zapisywała się na Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si
  w sezonie jesień 2021
 • nr zamówienia 

 1. Warunkiem przystąpienia do akcji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, tj. imię i nazwisko oraz adres e – mail oraz do przekazania nr rachunku bankowego, a także danych posiadacza tego rachunku w przypadku wyboru innej placówki badania, niż partnerska.

 1. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.
 2. Warunkiem przystąpienia do akcji jest akceptacja postanowienia niniejszego regulaminu. 

 1. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA BADAŃ

1.10% kwoty pochodzącej z zakupu każdego pakietu startowego Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si sezon jesień 2021 zasiliło piersiową skarbonkę.

 1. PULA ŚRODKÓW w PIERSIOWEJ SKARBONCE

 1. Suma środków finansowych przeznaczona na realizację badań to 43 000 zł brutto. 
 2. W przypadku wyczerpania się puli środków z piersiowej skarbonki, zgłoszenia zostaną zamknięte przed terminem zakończenia akcji. Wówczas fundacja poinformuje o tym na stronie internetowej zapisów, w zakładce: BADANIA USG. 
 3. Liczy się kolejność zgłoszeń. 
 4. W przypadku niewykorzystania środków na badania w określonym regulaminowo czasie, pozostała kwota zasili realizację statutowych działań fundacji związanych
  z profilaktyką raka piersi. 

VII. KTO MOŻE ZREALIZOWAĆ BADANIE? 

 1. Prawo do skorzystania z badania ma każda uczestniczka jesiennej edycji Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si biorąca udział zarówno w opcji wirtualnej jak
  i na żywo we Wrocławiu oraz Poznaniu. Zgłoszenia na badania przyjmujemy od pań od 18 do 59 roku życia.
 2. Jeśli uczestnikiem był mężczyzna, może on także skorzystać z badania USG piersi (1% mężczyzn choruje na raka piersi).

VIII. GDZIE MOŻNA ZREALIZOWAĆ BADANIE?
 

1. Badanie można zrealizować zarówno w placówkach partnerskich wskazanych przez fundację we Wrocławiu, na Bielanach Wrocławskich, w Łodzi i w Warszawie lub w innych placówkach znajdujących się poza niżej wymienionymi miastami, z siedzibą na terenie całej Polski. 

2. Placówki partnerskie to: 

 • we Wrocławiu  – Dolnośląskie Centrum Ginekologii przy ul. Powstańców Śląskich 24 
 • we Wrocławiu na Bielanach Wrocławskich – FemiMea.pl przy ul. Kłodzkiej 3a 
 • w Łodzi – Szpital Kopernik, przy ul. Pabianickiej 62
 • w Warszawie, Promedion, przy ul. K.Wóycickiego 4

3. Realizacja badania poza tymi miastami w innych placówkach na terenie całej Polski, jest możliwa pod warunkiem przesłania prawidłowo wystawionej faktury imiennej na osobę fizyczną realizującą badanie. 

4. Wystawcą faktury musi być podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 

5. Maksymalna kwota za badanie jaką pokrywa fundacja to 120 zł brutto. 

IX. JAK REALIZOWANE BĘDĄ ROZLICZENIE ZA BADANIE – ZAPIS DO PLACÓWKI PARTNERSKIEJ

1. Zgłoszenie się do wybranej placówki partnerskiej po pozytywnej weryfikacji zostanie automatycznie zarejestrowane jako opłacone co oznacza, że Uczestniczka nie musi dokonywać już żadnych formalności i opłat poza rejestracją telefoniczną. Rozliczenie za usługę odbywa się na podstawie umowy między fundacją, a placówką partnerską. 

2. Uczestniczka otrzyma na podany w formularzu adres e – mail dane kontaktowe wybranej placówki oraz hasło jakie powinna podać podczas rejestracji, dzięki czemu będzie mogła umówić się na wizytę z realizacją badania. 

X. JAK REALIZOWANE BĘDĄ ROZLICZENIE ZA BADANIE – ZAPIS DO PLACÓWKI POZA WROCŁAWIEM, ŁODZIĄ I BIELANAMI WROCŁAWSKIMI

1. Realizacja badania w innej placówce poza wskazanymi miastami będzie finansowana na podstawie doręczonej i prawidłowo  wystawionej faktury imiennej na osobę fizyczną wykonującą badanie. 

2. Na fakturze powinna być wyszczególniona pozycja wykonania badania USG piersi wraz z jego całkowitą ceną. 

3. Doręczona i prawidłowo wystawiona faktura będzie podstawą do otrzymania zwrotu środków za wykonanie badania. 

5. Fakturę wystawioną elektronicznie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: FAKTURA USG.

6. Fakturę wystawioną w wersji papierowej należy przesłać tradycyjnie, pocztą polską na adres siedziby fundacji: 

FUNDACJA W BIEGU

ul. Reymonta 2/4

58-303 Wałbrzych 

7. Zwrot środków na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe nastąpi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez fundację prawidłowo wystawionej faktury.

8. Maksymalna kwota zwrotu za wykonane badaniem to 120 zł brutto. 

9. W przypadku realizacji badania w innej placówce mieszczącej się we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie lub na Bielanach Wrocławskich, kwota zwrotu nie zostanie zrealizowana.

10. Fundacja nie akceptuje paragonu jako podstawy do zwrotu kwoty za badanie. 

11. Fundacja nie akceptuje zdjęcia i skanu faktury za badanie. 

Przeczytaj, zanim zapiszesz się przez poniższy formularz. 

 1. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ z BADANIA?

Prawo do skorzystania z badania ma każda uczestniczka jesiennej edycji Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si biorąca udział zarówno w opcji wirtualnej jak i na żywo we Wrocławiu oraz Poznaniu. Zgłoszenia na badania przyjmujemy od pań od 18 do 59 roku życia. 

Jeśli uczestnikiem był mężczyzna, może on także skorzystać z badania USG piersi (1% mężczyzn choruje na raka piersi) lub przekazać go wskazanej z imienia i nazwiska kobiecie. Wówczas takie informacje trzeba będzie nam przekazać podczas zapisów.

 1. DATA ROZPOCZĘCIA i ZAKOŃCZENIA AKCJI

Zgłoszenia na badania przez formularz przyjmujemy od 10.11.2021 do  31.01.2022. Datą wiążącą jest dzień zapisu na badanie przez formularz, a nie ostateczny termin wykonania badania w placówce medycznej, przy czym datą graniczną na realizację badania  w placówce i doręczenia faktury jest data: 28.02.2022. Po tym czasie, niezrealizowane zgłoszenie na badanie uznaje się za przeterminowane.

 1. PULA ŚRODKÓW

W przypadku wyczerpania się puli środków z piersiowej skarbonki, zgłoszenia zostaną zamknięte przed terminem zakończenia akcji, o czym poinformujemy na stronie internetowej w zakładce BADANIA USG. Liczy się więc kolejność zgłoszeń. 

 1. JAKIE JEST ŹRÓDŁO FINANSOWANIA i JAKA JEST PULA ŚRODKÓW PRZEKAZANA NA BADANIA? 

Środki pochodzą z zakupu pakietów startowych Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si sezon jesień 2021. Kwota do rozdysponowania to 43 000 zł brutto. 

 1. GDZIE MOŻNA ZREALIZOWAĆ BADANIE?
   

Możesz wykonać badanie zarówno w placówkach partnerskich wskazanych przez fundację we Wrocławiu i w Łodzi lub w innych placówkach poza tymi miastami na terenie całej Polski. 

Placówki partnerskie to: 

 • we Wrocławiu  – Dolnośląskie Centrum Ginekologii 
 • we Wrocławiu na Bielanach Wrocławskich – FemiMea.pl 
 • w Łodzi – Szpital Kopernik 
 • w Warszawie, Promedion, przy ul. K.Wóycickiego 4

Realizacja badania poza tymi miastami w innych placówkach na terenie całej Polski, jest możliwa pod warunkiem przesłania faktury imiennej na osobę fizyczną wykonującą badanie. Maksymalna kwota za badanie jaką pokrywa fundacja to 120 zł brutto. 

 1. JAK REALIZOWANE BĘDZIE ROZLICZENIE ZA TWOJE BADANIE? 

a) Jeśli zgłosiłaś się do jednej z trzech placówek partnerskich poza umówieniem się na wizytę nie musisz już nic robić. Twoje zgłoszenie trafi do wybranej placówki i zostanie zarejestrowane jako opłacone. Podczas rejestracji telefonicznej niezbędne będzie podanie Twojego imienia i nazwiska. 

b) Jeśli zapisujesz się na badanie do innej placówki poza wskazanymi miastami, niezbędne będzie wysłanie do nas wystawionej prawidłowo faktury imiennej na osobę fizyczną, czyli na Ciebie. 

Na podstawie faktury otrzymasz od nas zwrot środków do wysokości 120 zł brutto na wskazane w formularzu konto bankowe. Fakturę elektroniczną wyślij na adres e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisz: FAKTURA USG. 

Fakturę w formie papierowej, poczta tradycyjną wyślij na adres siedziby fundacji: 

FUNDACJA W BIEGU

ul. Reymonta 2/4

58-303 Wałbrzych 

Zwrot opłaty nastąpi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez fundację prawidłowo wystawionej faktury. 

 1. JAK PRAWIDŁOWO POWINNA BYĆ OPISANA FAKTURA? 

Na fakturze powinna być wyszczególniona pozycja wykonania badania USG piersi wraz z jego całkowitą ceną oraz Twoje dane imienne. 

 1. KTO FINANSUJE BADANIE? 

Badanie USG piersi finansowane jest przez fundację W Biegu z siedzibą przy ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych. Fundacja jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000689002, NIP: 8862999336.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka). Obiecujemy, że wszystkie są FIT :)
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ