Regulamin – Wirtualny Bieg Kobiet WIOSNA 2024

 I. CEL i IDEA BIEGÓW

 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania oraz  jako podstawowej formy ruchu.
 • Integracja biegających kobiet oraz kobiet uprawiających nordic walking bez względu na wiek.
 • Promocja profilaktyki raka szyjki macicy. 
 • Przeznaczenie kwoty 5 zł z każdego pakietu startowego na działanie charytatywne związane z profilaktyką raka szyjki macicy. 

ORGANIZATOR: Fundacja w Biegu, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000689002, NIP: 8862999336

WSPÓŁORGANIZATOR: Grupa Soname sp. z o. o., ul Reymonta 2/6, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000515508 NIP: 8862983878

II. TERMIN I MIEJSCE

WIOSNA 2024 start 12.05 / GDZIEKOLWIEK (forma wirtualnego uczestnictwa) 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty. Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej organizatora www.kobietawbiegu.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestnika.

III. ZASADY OGÓLNE WIRTUALNEGO BIEGU

1. Uczestnicy z uwagi na wirtualną formułę startują w wydarzeniu indywidualnie bądź w grupie, bez względu na swoje miejsce zamieszkania wybranego dnia.

2. Zadaniem każdego uczestnika jest pokonanie dystansu minimum 5 kilometrów według własnych możliwości. Odległość można pokonać biegnąc, maszerując, nordic walking lub na bieżni.

3. Rozpoczęcie wysyłania zamówionych pakietów startowych rozpocznie się od 25.04.2024. Przygotowanie przesyłek kurierskich z pakietami startowymi wraz z ich nadaniem będzie następować w kolejności od tych zamówionych najwcześniej. Zgłoszenia opłacone po 25.04.2024 zostaną doręczone najdalej w ciągu kolejnych 20 dni roboczych od zapisania się. Organizator zrobi wszystko co możliwe, aby pakiety zostały doręczone jak najszybciej i przed datą planowanego biegu, tj. 12.05.2024 roku.

4. Uczestnik nie ma obowiązku raportowania swojego udziału w wydarzeniu. Może jednak podzielić się swoim startem za pośrednictwem publikacji posta na stronie wydarzenia na Facebooku lub/i Instagramie oznaczając wpis hasztagiem: #biegkobiet.

5. Wszystkie bieżące informacje na temat imprezy będą pojawiać się na:

 • stronie zapisów – bieg.kobietawbiegu.pl
 • na stronie na Facebooku: Bieg Kobiet Zawsze PierWsi
 • na Instagramie, @bieg_kobiet

6. Oficjalnym hasztagiem imprezy jakim należy się posługiwać na kanałach social media jest: #biegkobiet

IV. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W wydarzeniu mogą brać udział zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie bez względu na płeć, które wniosły opłatę startową.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i akceptuje jego wszystkie zasady.

3. Udział w wydarzeniu odbywa na własną odpowiedzialność uczestnika z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w wydarzeniu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wydarzeniu.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu (lista startowa) oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika informacji marketingowych i organizacyjnych.

5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

6. Nazwisko Uczestnika jest widoczne automatycznie na liście startowej, po dokonaniu płatności. Lista startowa znajduje się TU

V. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA/ PRZEPISANIE PAKIETU/ LIMIT ZAWODNIKÓW

1. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej bieg.kobietawbiegu.pl z możliwością opłaty za pakiet startowy i jego doręczenie przez elektroniczny system płatności.

2. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego wszystkich pozostałych, niezbędnych danych.

3. Organizator ustala limit 3 000 pakietów startowych. Limit dostępnych pakietów startowych może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu www.bieg.kobietawbiegu.pl.

4. O udziale Uczestników w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej oraz dostępność pakietów startowych.

6. Zgłoszenia internetowe będą otwarte od dnia 7.01.2024 od godz. 19.00 do dnia 30.05.2024 do godz. 24:00.

7. Uczestnik, który zamówił i opłacił swój pakiet startowy po 25.04.2024 otrzyma swój pakiet startowy do 20 dni roboczych od momentu zapisania się.

8. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Tylko zgłoszenie OPŁACONE są wiążące. Oznacza to, że osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej. O skuteczności zgłoszenia decyduje jego opłacenie przed wyczerpaniem się ilości pakietów.

10. Przepisywanie pakietu startowego i zmiana danych na inną osobę są możliwe, jednak zmiany adresu doręczenia pakietu można dokonać do 30.03.2024 włącznie. Prosimy o zgłoszenie zmiany drogą mailową: kontakt@kobietawbiegu.pl – konieczne jest podanie numeru zamówienia oraz nazwisko osoby zamawiającej w treści wiadomości.

11. O chęci przepisania pakietu należy poinformować Organizatora drogą e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl przekazując w treści wiadomości pełne dane nowego uczestnika takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt e-mail,
 • adres dostawy i numer paczkomatu,
 • klub (opcjonalnie).

Informacje o rezygnacji z pakietu i przekazania go na rzecz innego Uczestnika wysyła dotychczasowy właściciel pakietu startowego, który odsprzedaje swój pakiet startowy.

12. Przy przepisaniu pakietu startowego nie ma możliwości zamiany rozmiaru koszulki.

13. Uczestnik może zgłosić chęć wymiany rozmiaru koszulki do dnia 15.04.2024 podając te informacje Organizatorowi przez wiadomość e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl  Organizator jednak nie gwarantuje możliwości zamiany. Każdą prośbę będzie rozważał indywidualnie.

14. Do 30.03.2024 Uczestnik ma prawo do zmiany błędnie wprowadzonych danych w swoim zamówieniu podając te informacje Organizatorowi przez wiadomość
e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl 

15. Do 30.03.2024 Uczestnik ma prawo przepisać swój  pakiet na bieg organizowany dnia 21.04.2024 we Wrocławiu informując o tym organizatora drogą e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl oraz przekazując w treści wiadomości wszystkie niezbędne dane tj.: 

 • numer zamówienia,
 • data urodzenia
 • imię i nazwisko,
 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt e-mail,
 • klub (opcjonalnie).

VI OPŁATA STARTOWA  / CENY PAKIETÓW / TERMINY OPŁAT

1. Opłata startowa jest opłatą za wykupienie pakietu startowego i za jego dostarczenie przesyłką kurierską.

2. Każdy pakiet podstawowy i premium zawiera:

 • medal pamiątkowy
 • koszulkę techniczną (standard lub premium)
 • podarunek od naszych partnerów

3. Każdy pakiet podstawowy bez koszulki zawiera:

 • medal pamiątkowy
 • podarunek od naszych partnerów

4. Do każdego pakietu można domówić książkę pt. Poradnik o Zdrowiu Kobiet w cenie 45 zł 

5. Organizator ma prawo w dowolnym momencie umieścić logo partnera na koszulce, pod warunkiem, że nie zmienia ono bazowego printu koszulki premium czy podstawowej. 

6. OPŁATA STARTOWA 

Dla zamówień w dniach 7.01 – 4.02.2024 (do godz. 22:00)

 • pakiet bez koszulki – 49 zł 
 • pakiet z koszulką podstawową –  69 zł 
 • pakiet z koszulką premium – 119 zł
 • domówienie poradnika – 45 zł   

Dla zamówień w dniach: 5.02 – 24.03.2024 (do godz. 22:00)

 • pakiet bez koszulki – 55 zł 
 • pakiet z koszulką podstawową – 75 zł 
 • pakiet z koszulką premium – 125 zł 
 • domówienie poradnika – 45 zł 

Dla zamówień w dniach: 25.03 – 19.04.2024 (do godz. 22:00)

 • pakiet bez koszulki – 59 zł 
 • pakiet z koszulką podstawową – 79 zł 
 • pakiet z koszulką premium – 129 zł 
 • domówienie poradnika – 45 zł 

Dla zamówień w dniach: 20.04 – 30.05 (do godz. 24:00)

 • pakiet bez koszulki – 65 zł 
 • pakiet z koszulką podstawową – 85 zł 
 • pakiet z koszulką premium – 135 zł 
 • domówienie poradnika – 45 zł 

UWAGA: W dniach zmiany cen opłat startowych od godz. 22:00 do godz. 24:00 będę odbywać się tzw. prace serwisowe. Zamawianie pakietów startowych może  potrwać chwilę dłużej. 

7. OPŁATA ZA DORĘCZENIE PAKIETU PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ

MOŻLIWE OPCJE WYBORU i OPŁATA:
a) przesyłka KURIERSKA INPOST – 13,50 zł
b) doręczenie za pomocą InPost do paczkomatu – 11,50 zł
c) opłata za przesyłkę poleconą ZAGRANICZNĄ na terenie UE + USA – 35 zł

8. NIEODEBRANIE PRZESYŁKI W TERMINIE

Po zgłoszeniu takiej prośby przez wiadomość e-mail i wniesieniu opłaty w wysokości 20 zł istnieje możliwość ponownego nadania pakietu. Prośby będą realizowane do 30.05.2024. Po tym czasie ponowne nadania nie będą realizowane.

VII. PRZEPISANIE PAKIETU NA BIEG STACJONARNY

1.Do 30.03.2024 Uczestnik ma prawo przepisać swój pakiet na bieg w formie live we Wrocławiu organizowany 21.04.2024. Warunkiem przepisania jest dostępność pakietów startowych. Aby dokonać przepisania pakietu, prosimy o skontaktowanie się z organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@kobietawbiegu.pl. W treści wiadomości proszę przekazać niezbędne dane:

 • numer zamówienia,
 • datę urodzenia,
 • imię i nazwisko,
 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt e-mail,
 • klub (opcjonalnie).

VIII. ZWROT OPŁATY – REZYGNACJA Z PAKIETU 

1. Opłata podlega zwrotowi pod warunkiem, że pakiet nie został wysłany. Podstawą do zwrotu środków jest przesłania takiej informacji na maila:  kontakt@kobietawbiegu.pl wraz z podaniem numeru zamówienia. Zwrot środków nastąpi do 7 dni roboczych od momentu wysłania takiej informacji. 

2. Przedmiotem świadczenia jest rzecz (pakiet startowy) wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji uczestnika jaką zadeklarował poprzez formularz kontaktowy. 

IX. UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKA:

1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w wydarzeniu.

2. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.

5. Zgłoszenie oraz dokonanie opłaty za pakiet startowy oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wydarzeniu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.

X. KLASYFIKACJE i POMIAR CZASU

1. Z uwagi na wirtualny, rozproszony charakter przebiegu wydarzenia, nie jest prowadzona klasyfikacja końcowa oraz pomiar czasu realizowany przez organizatora. Uczestnik samodzielnie wykonuje pomiar odległości, wedle uznania.

XI. DYSKWALIFIKACJE

1. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i wykreślony z listy startowej jeśli na forum będzie zachowywał się w sposób niewłaściwy, używał wulgaryzmów, działał na szkodę przebiegu wydarzenia przy użyciu social media oraz innych platform elektronicznych.

XII. KONTAKT DO OSOBY Z RAMIENIA ORGANIZATORA:

e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl 

XIII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Soname sp. z o. o., ul Reymonta 2/6, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000515508 NIP: 8862983878

2. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

3. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi  udział w Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si 2021.

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8. Przetwarzanie danych o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska na dostępnej liście startowej.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

XIV. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestnik wnosi do 7 dni od daty odebrania pakietu startowego. Po odebraniu pakietu startowego powinien sprawdzić czy ten jest kompletny. Wszelkie nieprawidłowości związane z brakiem w pakiecie startowym, niewłaściwą koszulką lub innymi kwestiami niezgodnymi z ustaleniami, Uczestnik zgłasza za pomocą wiadomości e – mail: kontakt@kobietawbiegu.pl 

XV. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich Uczestników obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.

2. Uczestnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego.

3. Organizator wystawia fakturę na podstawie zgłoszenia tego za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@kobietawbiegu.pl  Uczestnik powinien podać dane do faktury oraz numer zamówienia.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka). Obiecujemy, że wszystkie są FIT :)
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ